FAQ SafeSoundApp

Wat doet de SafeSoundApp

De SafeSoundApp berekent de minimale benodigde veilige dempingswaarde (SNR) van je oordoppen bij vrijetijdslawaai. De dempingswaarde wordt uitgedrukt in SNR en wordt bij alle oordoppen vermeld.

De SafeSoundApp houdt rekening met alle factoren

Op veel events wordt het geluidsniveau in dB(A) gemeten en getoond. Volgens het Convenant preventie gehoorschade muzieksector mag dat gemiddeld maximaal 103 dB(A) zijn.
Er zijn echter ook nog andere factoren dan alleen het geluidsniveau die bepalen of je een risico loopt op gehoorschade. Hoe vaak en hoe lang je er verblijft, type en demping van je oordoppen en type muziek zijn eveneens van belang bij de beoordeling van de risico's.
De SafeSoundApp helpt je hierbij en berekent op basis van bestaande wetenschappelijke normen en modellen, je risico op gehoorschade en de gewenste demping van je oordoppen. En dat is handig, want bij te weinig demping loop je een risico op gehoorschade en bij te veel demping geniet je minder van de muziek en versta je de mensen om je heen niet meer.

Waarom zit er geen dB meter in de app?

Het gebruik van een dB meter in de app ziet er altijd leuk uit en lijkt handig. Er zijn echter meerdere reden waarom dat in de praktijk niet werkt:

 • Een dB meter moet worden gekalibreerd om een betrouwbare meting te kunnen doen. Met de vele merken, versies van besturingssystemen en modellen mobiele telefoons, is dat niet te doen;
 • Je moet over een langer(e) periode meten;
 • Het houdt geen rekening met andere factoren dan het aantal decibellen, zoals duur van de blootstelling en het gebruik van oordoppen.

De SafeSoundApp is daarom zo ontwikkeld dat je geen dB meter nodig hebt om toch een goed inzicht te krijgen in je risico's op gehoorschade en de benodigde demping van je oordoppen.

Hoe voorkom je gehoorschade

Gehoorschade kan je voorkomen door:

 1. Niet te lang achter elkaar naar te harde muziek te luisteren
 2. Niet te dicht bij de geluidsboxen te staan
 3. Het gebruik van de juiste oordoppen en door deze juist te gebruiken!
 4. Je oren af en toe wat rust te geven. Zoek een rustige omgeving op
 5. Goed op te letten op hoeveel geluid er geproduceerd wordt en zo nodig beschermende maatregelen te nemen.

Hoe schadelijk geluid is heeft niet alleen te maken met het aantal decibellen maar ook met de duur van de blootstelling en de soort muziek. Daarnaast verschilt de mate waarin mensen gevoelig zijn voor hard geluid per individu.

Nice to know

 • Een normaal gesprek heeft een geluidsniveau van ongeveer 60 dB. Muziek op een normaal volume is al snel 85 dB met pieken van 100 dB en meer.

 • Als vuistregel geldt: als het niet mogelijk is zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van één meter, heb je kans op gehoorschade.

 • Een toename van 3dB, bijvoorbeeld van 80dB naar 83dB, is een verdubbeling van het geluidsniveau. Dat hoeft je niet als twee maal zo hard te ervaren maar is wel dubbel zo belastend voor je oor.

 • Ons oor is in de hoge-tonen gevoeliger dan in de lage-tonen. Daarmee is de kans op gehoorschade ook groter in de hoge-tonen.

 • 50% van de jongeren denkt dat gehoorschade iets is wat anderen overkomt.

 • Op dit moment zijn er 275.000 jongeren die last hebben van permanente gehoorschade door te harde muziek. En er komen jaarlijks steeds meer jongeren bij met gehoorproblemen.

Waarop zijn de berekeningen gebaseerd?

De SafeSoundApp is gebaseerd op de volgende wetenschappelijke normen en modellen:

 • ISO 4869-2:1994 Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn;
 • ISO 1999:2013 Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss;
 • Expert Opinion Music Induced Hearing Loss. Een model om het risico op gehoorschade door blootstelling aan muziek in de vrije tijd te voorspellen met een in de praktijk hanteerbaar model. Jan A.P.M. de Laat (LUMC) en Wouter A. Dreschler (AMC) op verzoek van de Nationale Hoorstichting, mei 2012.
 • Standaardspectra van de verschillende muziekstijlen, L. Duijvenstijn: Geluidnieuws, 1 november 2014, artikel: Muziekspectra, deel 2, Nieuwe standaardspectra.
 • De berekeningen in de SafeSoundApp gaan uit van het in het Conventant preventie gehooschade muzieksector afgesproken maximaal geluidsniveau van 103 dB(A).